AUDIT

DANE

PORADENSTVO

OHODNOCOVANIE

O SPOLOČNOSTI

NAPÍŠTE NÁM

DISKUSNÉ FÓRUM

DOWNLOAD

ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY

Formulár pre účely overenia účtovnej závierky
 
Kontakt  
Obchodné meno:
telefón:
fax:
e-mail:

Podnikateľská činnosť
základná:
vedľajšia:

Informačný systém pre vedenie účtovníctva
skladové hospodárstvo:
účtovníctvo:

Počet účtovných operácii za účtovné obdobie jedného roka
počet účtovných operácii celkom:
počet účtovných operácii automatických ( prenosy zo skladového hospodárstva):
počet došlých režijných faktúr:
počet interných dokladov spolu:

Nájomné zmluvy 
počet nájomných zmlúv týkajúcich sa operatívneho prenájmu:
počet zmlúv na prenájom s právom kúpy prenajatej veci:

Investičný majetok
počet položiek odpisovaného nehmotného investičného majetku:
počet položiek odpisovaného hmotného investičného majetku:

Zásoby
spôsob účtovania obstarania:
oceňovanie úbytku:
   


 



Stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 800x600 HiColor